O nás

Nadační fond Asante Kenya a Projekt Medela založila moderátorka Lejla Abbasová. Asante Kenya v průběhu let podpořil 19 projektů v Keni, vedle základních škol zřizoval i internátní vzdělávací středisko pomáhající dívkám utíkajícím před ženskou obřízkou a počítačovou učebnu s výukou e-afric@ Cyber Café pro děti ze slumů.

Asante Kenya financoval výstavbu či dostavbu 5 škol. Společně s o.p.s. Njovu založil nadační fond charitativní e-shop s africkými šperky a doplňky Imana.cz. V dnešní době spolupracuje nadační fond s neziskovou organizací RedTribe, působící na hranici mezi Keňou a Tanzánií, která ve spolupráci s masajskou komunitou zřizuje základní školu Maasai Academy a další návazné projekty.

Projekt Medela podporoval neziskové organizace a jejich konkrétní projekty. V jeho režii byl vydán kalendář Jana Saudka představující významné české ženy, Medela také připravila a publikovala knihu pohádek z podporovaných destinací s názvem Pohádky z jiných světů. V jeho produkci (a koprodukci České televize) také vznikl a byl financován dokument Olgy Sommerové Medela, latinsky pomoc.

Nadační fond funguje na dobrovolnické bázi, spolupracovníci si náklady hradí ze svých zdrojů, dary tak téměř beze zbytku putují přímo africkým projektům.

Další info naleznete na www.asantekenya.org a facebooku.

Budeme nesmírně rádi za jakýkoliv finační příspěvek na sbírkový účet nadačního fondu 1211009464/5500!

Z celého srdce děkujeme!

Sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne 19.2.2014., čj.: S-MHMP/211477/2014.