Aktuality

Projekt e-Afric@

Projekt e-Afric@

Základní počítačová gramotnost se i v Africe stává jedním z klíčových aspektů konkurenceschopnosti na zaměstnaneckém trhu a to dokonce už na žebříčku nízkopříjmových pracovních pozic. Avšak přístup k základnímu vzdělání je složitý a nejchudší vrstvy jsou často vyčleněny ze vzdělávacího procesu a ten je mnohdy suplován lokálními a zahraničními neziskovými organizacemi, církvemi a spolky.
Cílem projektu e-Afric@ je umožnit dětem ze slabých a nejslabších sociálních vrstev seznámit se se základními počítačovými a technickými dovednostmi.
Projekt e-Afric@ bude realizován v sounáležitosti s principy nadačního fondu Asante Kenya a na bázi spolupráce mezi donory z České republiky na straně jedné a keňskými projekty podporovanými nadačním fondem na straně druhé.

e-Afric@ v Brně

8.9.2010 byl v České republice slavnostně představen projekt e-Afric@, díky kterému 8 keňských škol podporovaných nadačním fondem Asante Kenya Lejly Abbasové může svým žákům zdarma zajistit počítačovou výuku.
Slavnostního odpoledne se zúčastnili zástupci partnerů projektu, tedy Masarykovy univerzity, společností Microsoft, DHL, Finexx a Yashici. Pozvání přijali i žáci z brněnských základních škol. Projekt podpořili tanečník a moderátor Yemi A.D. se svojí taneční skupinou JAD Company a Ben Cristovao, finalista soutěže Československá Superstar.
Projekt e-Afric@ zaštítil rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a velvyslankyně České republiky v Keni paní Margita Fuchsová, která také přijala naše pozvání.
Mezi dalšími hosty byl velvyslanec ČR pan Hynek Kmoníček a zpěvák kapely Hradišťan Jiří Pavlica, který se chystá natočit skladbu se žáky z jedné z keňských škol.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ke stažení zde.