Aktuality

Jak jsou na tom projekty - březen 2010

Díky spolupráci s Asante Kenya se námi podporovaným projektům daří stále více stabilizovat. Většina z nich již nemusí řešit své elementární fungování a tak se mohou zaměřit na svůj kvalitativní rozvoj. Zvyšování prestiže projektů, a vědomí důvěry plynoucí ze spolupráce s Asante Kenya, je pro ně důležitým faktorem pro jednodušší získávání lokálních donorů.

V poslední době se to podařilo těmto projektům:

Sandota Education Centre

Projekt uskutečnil sbírkovou akci. Podařilo se mu doplatit zbytek dlužné částky nutné k odkupu pozemku a začal stavět základy nové školy.
Foto pozemku a základů zde.

 

St. Veronica Community Centre

Projektu se podařil doplatit zbytek dlužné částky nutné k odkupu pozemku.

 

St. Ann Education Centre

Projektu se podařilo získat lokálního donora. Ten pro děti ze sirotčince nakoupil dárky na vánoce a přislíbil postavení budovy, pokud si projekt zajistí pozemek a financování stavby. Cena pozemku je 1,5mil ksh./cca. 370.000,- Kč/

 

Keen Education Centre

Projektu se podařil doplatit zbytek dlužné částky nutné k odkupu pozemku.

 


Katastrofální situace i nadále trvá v komunitním zemědělském projektu Tutijenge Wamama. Projekt vedou staré vdovy starající se o svá vnoučata osiřelá především kvůli pandemii AIDS. Tutijenge Wamama leží v oblasti zasažené permanentním suchem, v oblasti je notorický nedostatek potravin, často propuká hladomor. Jediným trvalým řešením je hloubkový vrt, projekt leží na podzemní řece. Částka potřebná k realizaci je cca. 150.000,- Kč.